Gränsbygdens trädgårdsförening

                  Kurrebo, Stenslanda och Växjö juni 2008 

 

 

 

 

Nelsons försöksodlingar, Kurrebo  Foto: Per-Otto Johansson

Ninnie Edheimers trädgård, Stenslanda   Foto: Per-Otto Johansson

Ninnie Edheimers trädgård, Stenslanda   Foto: Per-Otto Johansson

Linnéparken, Växjö   Foto: Per-Otto Johansson

Pensépelargon i Linnéparken, Växjö   Foto: Per-Otto Johansson